WelkomWelkom in het schooljaar 2014 – 2015 op de NOS Scholengemeenschap. Voor de ouders van brugklassers betekent dit welkom voor de allereerste keer en voor de ouders van onze examenkandidaten hopelijk de laatste keer! Niet dat we onze leerlingen graag zien vertrekken, maar het diploma behalen is altijd het uiteindelijke doel geweest en onze examenkandidaten en hun ouders kijken dit jaar dan ook vol enthousiasme uit naar die nieuwe, spannende toekomst ná de middelbare school!

Het is van groot belang om het volwassen leven te beginnen na een zorgeloze en succesvolle periode op de middelbare school. Daarmee neemt de kans op een succesvolle loopbaan aanzienlijk toe. Vandaar dat wij op de NOS Scholengemeenschap ook veel energie steken in een gedegen opleiding en de succesvolle afronding daarvan.

Er wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen zoals zelfvertrouwen en respect voor jezelf én je medemens. Het leren dragen van schoolse en andere verantwoordelijkheden alsook plezier in leren, vormen een goede bagage voor de rest van het leven!

We gaan een moeilijke periode tegemoet, met het wegvallen van de subsidie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Er zal gewacht moeten worden met een aantal geplande investeringen, maar wij willen benadrukken dat onze prioriteit ligt bij het verzorgen van gedegen onderwijs en het voorbereiden van uw kind(eren) op zijn (hun) verdere wetenschappelijke carrière

.

Hoewel wij met nadruk getracht hebben u een zo volledig mogelijke weergave te geven van onze school, zullen wij daar uiteraard niet helemaal in zijn geslaagd. De dynamiek van de school alsook de uitgebreide regelgeving van het Ministerie van OCW in Nederland vallen moeilijk voor u samen te vatten binnen enkele pagina’s.

Niet alle omstandigheden, regels e/o protocollen zijn vermeld in onze schoolgids, echter de NOS Scholengemeenschap behoudt het recht deze onverwijld toe te passen, mocht zulks aan de orde zijn.

We hopen ook dit jaar weer een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en willen u bij voorbaat bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.